bunları biliyormusunuz
bunları biliyormusunuz sizce ne demek, bunları biliyormusunuz size neyi çağrıştırıyor? tıklayın paylaşın

Bunları Biliyormusunuz ?
8 yıllık zorunlu temel eğitimin hedeflerinden biri olan 30'ar kişilik sınıflar için 106 bin yeni dersliğe ve 136 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyulduğunu


Bunları Biliyormusunuz ?
GSMH'dan eğitime ayrılan paranın oranının sadece %2,2 olduğunu


Bunları Biliyormusunuz ?
Almanya, Fransa gibi ülkelerde ortalama sınıf mevcudu 20-25 kişi iken bizde70-80 kişiye kadar çıktığını,ortalamanın 56 , bizde g.s.m.h.'dan eğitime ayrılan payın sadece 4 milyar dolar iken bu ülkelerde 40-50 milyar dolar olduğunu


Bunları Biliyormusunuz ?
Kişi başına düşen eğitim harcamasında dünyada 74. sırada olduğumuzu, Mısır, Tunus hatta Nabimya gibi ülkelerin bile gerisinde olduğumuzu


Bunları Biliyormusunuz ?
Batık bankalara 52 milyar dolar para ayıran 57. hükümet eğitime ancak 4 milyar dolar para ayırdığını


Bunları Biliyormusunuz ?
2002-2003 öğretim yılına "140 bin derslik" ve "70 bin öğretmen" açığıyla başlandığını


Bunları Biliyormusunuz ?
Okulların mevcudunun ne olduğuna bakılmaksızın temizlik ve diğer işler için sadece 1 müstahdem görevlendirildiğini; emekli olması durumunda yeni görevli verilmediğini; kayıt dönemlerinde elde edilen gelir ile okul temizliğini yapacak görevliler tutulduğunu


Bunları Biliyormusunuz ?
Kamudaki Sosyal Tesis Sayısı:
Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, Hazine, Danıştay, Dışişleri Bakanlığı, Yargıtay, DİE 1 adet
Adalet Bakanlığı 93,
Milli Savunma Bakanlığı 219,
Emniyet Genel Müdürlüğü 148,
Jandarma Genel Komutanlığı 8,
Maliye Bakanlığı 118,
Milli eğitim Bakanlığı 804,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 58, x
Sağlık Bakanlığı 6,
Ulaştırma Bakanlığı 3,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 357,
Kültür Bakanlığı 3Bunları Biliyormusunuz ?
KAMUDAKİ LOJMAN SAYISI:
TBMM 1028
Cumhurbaşkanlığı 375
Sayıştay 561
Anayasa Mahkemesi 39
Başbakanlık 503
DPT 180
Hazine 198
Dış Ticaret 165
Danıştay 107
Yargıtay 178
DİE 25
Diyanet İşleri Başkanlığı 193
Tapu Kadastro Gen. Md. 560
Meteoroloji Gen. Md 882
Adalet Bakanlığı 5 bin 763
Milli Savunma Bakanlığı 56 bin 163
İçişleri Bakanlığı 1114
Emniyet Genel Müdürlüğü 35 bin 24
Jandarma Genel komutanlığı 11 bin 411
Sahil Güvenlik Komutanlığı 201
Dışişleri Bakanlığı 381
Maliye Bakanlığı 8 bin 105
Milli Eğitim Bakanlığı 53 bin 848
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1740
Sağlık Bakanlığı 19 bin 36
Ulaştırma Bakanlığı 314
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5 bin 507
Çalışma ve Sosyal Güv. Bk 60
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 93
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bak. 30
Kültür Bakanlığı 323
Turizm Bakanlığı 83
Orman Bakanlığı 668
Çevre Bakanlığı 32
Denizcilik Müsteşarlığı 138
Gümrük Müsteşarlığı 1575
Katma Bütçeli Kuruluşlar 30 bin 321
Toplam : 237 bin 224
Bunları Biliyormusunuz ?
KAMUDAKİ ARAÇ SAYISI:
TBMM 198
Cumhurbaşkanlığı 122
Sayıştay 43
Anayasa Mahkemesi 37
Başbakanlık 280
DPT 16
Hazine 30
Dış Ticaret 42
Danıştay 38
Yargıtay 67
DİE 55
Diyanet 832
Tapu Kadastro 756
Meteoroloji 155
Adalet Bakanlığı Bin 654
Milli Savunma Bakanlığı 17 bin 124
İçişleri Bakanlığı Bin 897
Emniyet Genel Müdürlüğü 22 bin 18
Jandarma Genel Komutanlığı 6 bin 209
Sahil Güvenlik Komutanlığı 246
Dışişleri Bakanlığı 503
Maliye Bakanlığı bin 690
Milli Eğitim Bakanlığı 2 bin 304
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 429
Sağlık Bakanlığı 6 bin 870
Ulaştırma Bakanlığı 138
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 7 bin 130
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. 28
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 189
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bak. 20
Kültür Bakanlığı 247
Turizm Bakanlığı 74
Orman Bakanlığı 958
Çevre Bakanlığı 145
Denizcilik Müsteşarlığı 80
Gümrük Müsteşarlığı 197
Genel Bütçeli Kuruluşlar 72 bin 781
Katma Bütçeli Kuruluşlar 14 bin 676
Genel TOPLAM: 87 bin 457
( Bakiniz:dolar, jandarma, dünya, din, aşk, akıl, hedef, kültür, dil, bunları biliyormusunuz, acı)

hanci
200306136020241

yukari

Bunları Biliyormusunuz ?
Kamudaki araç saltanatına son vermek için makam otomobili kullanımının kısıtlanması ve fazla araçların satılması kararı uyarınca, KİT'ler dışındaki kurumların iade ettiği araç sayısı 1.369'da kaldı. Buna karşılık, gelecek yıl bütçesinden aynı kurumlara toplam 2 bin 221 yeni araç alınması kararlaştırıldı.


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye’de vergi yükü son 10 yılda ikiye katlandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de vergi yükü (sosyal güvenlik primleri dahil) 1990’lı yıllarda kayıtdışı ekonominin boyutları ile birlikte yüzde 25’ler düzeyinde iken, bu oran 2001 yılında 2 kat artarak, yüzde 48 düzeyine çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye vergi yükü bakımından da dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Vergi yükü, Yunanistan’da yüzde 34, İspanya’da yüzde 33, Portekiz’de yüzde 33, İrlanda’da yüzde 33, ABD’de yüzde 30, Japonya’da yüzde 29 düzeyinde iken Türkiye’de ise kayıtdışı ekonominin boyutları ile birlikte yüzde 48 düzeyinde bulunuyor.


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye nüfusunun neredeyse 3’te 1’inin yani yaklaşık 25 milyon kişinin yoksulluk sınırında olduğu belirtiliyor. Buna göre, yoksul kişiler ayda 72 milyon lira ile geçinmek zorunda


Bunları Biliyormusunuz ?
Afganistan savaşında A.B.D.nin günde 1 milyar dolar harcadığını...


Bunları Biliyormusunuz ?
2002 yılı bütçesinden milletvekili maaşları için ayrılan para ile meclis'in sağlık harcamaları için ayrılan paranın birbirine çok yakın olduğunu...


Bunları Biliyormusunuz ?
Sadece TRT kurumunda çalışan memur sayısının tam 12.000, Meclisin personel sayısının ise tam 5.000 kişi olduğunu....


Bunları Biliyormusunuz ?
1979-1999 seneleri arasındaki 20 senelik süre içinde Başta A.B.D. Olmak üzere batılı ülkelerin kişi başına düşen milli geliri 10.000 dolardan 30.000 dolara çıkarak 3 kat artış göstermiştir.


Bunları Biliyormusunuz ?
Ülkemiz 2000 yılı sonuna göre 111 milyar 921 milyon dolar dış borcu bulunmaktadır.


Bunları Biliyormusunuz ?
Hazinemiz topladığı verginin %107'sini borç faizlerine ödüyor...


Bunları Biliyormusunuz ?
Ağırlaşan ekonomik ve sosyal şartlar Halkın ruh sağlığını vurdu... Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmada Türkiye'deki her 10 kişiden 4'ünün ruhsal durumunun bozuk olduğu ortaya çıktı.
11.10.2001 Basından( Bakiniz:dolar, süt, dünya, saltanat, bunları biliyormusunuz)

hanci
200306136020313

yukari

Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye iş kazalarında (1994 ILO verilerine göre...) Avrupa'da birinci ; "iş kazaları" sonucu meydana gelen ölümlerin % 30 u 15 yaşın altındaki çocular oluşturuyor...


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye genelinde sokak çocuklarının sayısının 600.000 olduğu tahmin ediliyor...


Bunları Biliyormusunuz ?
1 milyon 100 bin özürlü çocuğun bulunduğu Türkiye'de özel eğitim dahil ilköğretimden yararlanan özürlü çocuk sayısı sadece 28 bin kişidir...


Bunları Biliyormusunuz ?
Ülkemizde; 7-13 yaş arasındaki Kız çocuklarının %31 i , erkek çocuklarının %21 i okuyamıyor...


Bunları Biliyormusunuz ?
27 milyon çocuğun yaşadığı Ülkemizde her 3 çocuktan biri sağlıklı beslenemediği için gelişme ve büyüme bozukluğu içinde...


Bunları Biliyormusunuz ?
Dünyada her yıl silahlanmaya 781 milyar dolar harcanırken çocukların eğitimine harcanan para 7 milyar dolardır.


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye gelir dağılımının en kötü olduğu 4 ülkeden biridir.


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye'deki şirketler yıllık gelirlerinin %2,5 unu rüşvete harcıyor.


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye'de Kamu ihalelerinde ihale tutarının %5 i tutarında "RÜŞVET" veriliyor.


Bunları Biliyormusunuz ?
Bölgesel gelir dağılımı eşitsizlikleri yoksulluğun önemli bir göstergesi ve aynı zamanda etkenidir. Kentlerde mutlak yoksulluk 1973-1987 arasında %21,89 artmıştır. En üst ve en alt gelir gruplarının ortalama gelir farkı 10 kattır. Geri kalan %70’lik nüfusun ortalama gelirinin yoksul grup ortalama gelirine olan yakınlığı düşük gelirli yaşamın yaygınlığını göstermektedir. Yoksulların büyük bölümü (yaklaşık %70’i) kadınlardan oluşmaktadır. Yoksulluğun ana kaynağı tarımsal yapıdadır.(Yoksulluğun %70’i)

Bunları Biliyormusunuz ?
Avrupa Topluluğu'nda vergi yükünün yüzde 35 civarında olduğunu, bizde ise yüzde 16'yı geçmediğini. Yani birilerinin vergi ödemediğini, Bunu denetlemesi gerekenin devlet ve " diğer vergi verenler" olduğunu...


Bunları Biliyormusunuz ?
1980 yılında Türkiye genelindeki polis sayısının 20.000 olduğunu, 2001 yılında ise bu sayı 200.000'e ulaştığını.Polisimizin yaklaşık 30.000'inin devlet büyüklerini, onların oturdukları binaları korumada kullanıldığını ...


Bunları Biliyormusunuz ?
Avustralya'da ,Cumhurbaşkanı özel arabasını kullanırken emniyet kemerini takmadığı için para ve puan cezasına çarptırıldı.


Bunları Biliyormusunuz ?
Bir ülkenin kültürel yönden kalkınmışlığının, o ülkede bir yılda fert başına tüketilen kağıt miktarı ile ölçüldüğünü;
ABD'de kişi başına bir yılda tüketilen kağıt miktarının 391 kilo olmasına karşılık, aynı rakamın Avrupa ülkelerinde ortalama 90 kilo olduğunu ve ülkemizde ise bu. rakamın sadece ve sadece 18 kilo olduğunu...


Bunları Biliyormusunuz ?
1835 yılına kadar dünyanın en büyük şehri kabul edilen Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlık yaptığı 46 yıl boyunca (1520 1566) yılda ortalama sadece 1 (bir) cinayet vakasının kaydedildiğini...


Bunları Biliyormusunuz ?
Ülkemizde bir anket yapılmıştı ve en güvenilir kurumlar halkımıza sorulmuştu. Aynı şekilde uluslarası araştırma kurumlarının Fransa'da yaptığı araştırmalar da gazetelerimizde 1-2 hafta sonra yayınlanmıştı. Aradaki fark neydi biliyormusunuz? Bizim anketlerde konulmadı mı yoksa halkımız sıfır puan mı verdi bilinmez; 'bilimadamları' diye bir şık yoktu. Oysa Fransa'nın anketinde bilimadamları, halkın güveni en yüksek grubu olarak görülüyordu.


Bunları Biliyormusunuz ?
ABD'de tüketim harcamalarının %4'ü, yani kişi başına 225 dolar ambalaj için harcanmaktadır.


Bunları Biliyormusunuz ?
ABD'de ailelerin 1/5'i üç yada daha fazla, 1/2'si ise iki araba sahibidir.( Bakiniz:dolar, dünya, din, aşk, nil, kültür, dil, özel, inci, isim, şirk, kazâ, bunları biliyormusunuz, kadın)

hanci
200306136020400

yukari

Bunları Biliyormusunuz ?
Bazı Tüketim Rakamları:(1993)

ÜLKE ET ÇELİK ENERJİ
A.B.D. 76 kg/kişi 417 kg/kişi 280 gigajul/kişi
TÜRKİYE 10 kg/kişi 149 kg/kişi 29 gigajulBunları Biliyormusunuz ?
Dünyanını 1/4'lük bölümünde yaşayan sanayileşmiş ülkelerdeki bir kişi; Üçüncü dünya ülkelerindeki bir kişiye göre 15 kat daha fazla kağıt, 10 kat fazla çelik ve 12 kat fazla enerji tüketmektedir.

Bunları Biliyormusunuz ?
Onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ( 1495- 1566) döneminde Sivas vilayetimizin bütçesinin 2 0 milyon altın olduğunu;
Buna karşılık yine aynı dönemde Fransa Birleşik Krallığı'nın bütçesinin 4 milyon altın ve Birleşik İngiltere Krallığı'nın bütçesinin de 3,5 milyon altın olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Yunan filozof ve ahlakçısı Sokrat'ın (M. Ö. 47 0-3991 hayranı olan zengin bir tüccarın, bütün serveti olan bir çuval altını bu filozofa bağışladığını...
Tüccarın ölümünden sonra, vasiyeti gereği aldığı bir çuval altını, bir kayığa yükletip, denizin ortasına teker teker atan Sokrat'ın :
"Ey para! İşte seni batırıyorum ki, benim ruhumu batırmayasın!" hikmetli sözünü2 söylediğini...


Bunları Biliyormusunuz ?
Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı yarışmasındaki birinciliğinden dolayı kendisine zorla verilen 500 lirayı, yoksulluk içinde olmasına rağmen, fakir kadın ve çocukların geçimini temin etmek üzere kurulmuş olan "Darü'i Mesa i "ye bağışladığını...
Halbuki İstiklal Marşı kabul edildiğinde, Mehmet Akif'in cebinde , Zonguldak milletvekili Hayri Bey'den borç aldığı iki lirasının olduğunu ve milli marş için 500 lira teklif edildiği günler de 140 lira ile Ankara'da bir çiftlik alınabildiğini...


Bunları Biliyormusunuz ?
Birinci Dünya Savaşı'ndan bir hafta önce, 1914 yazında.1 Türk lirasının karşılığının 3.7 dolar ve 18.45 marka tekabül ettiğini.


Bunları Biliyormusunuz ?
1991 yılında meydana gelen Körfez Savaşı'nın bir günlük maliyeti ile 3 milyon çocuğun 2, 7 yıllık süt ihtiyacının karşılanabildiğini...
Bu savaşın otuz günlük savaş gideri ile 50 milyon insanın 4 yıllık ekmek ihtiyacının giderilebildiğini...
1 adet Stealth avcı uçağının bedeli ile 13 milyon kitap alına bildiğini . . .
Ve 1 adet Patroit füzesi ile 74 milyon adet fidan dikildiğini ..


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye'de son DİE verilerine göre yaklaşık 28 milyon genç nüfusa karşılık 50 çocuk ve genç psikiyatrisi uzmanı olduğu ve uzman başına yaklaşık 575 bin genç veya çocuk sayısı düştüğünü,


Bunları Biliyormusunuz ?
ÜLKE Bebek ölüm hızı (Binde) 5Yaşın altında (Binde) Anne ölüm oranı(yüz binde)
Türkiye 41 47 180
Bulgaristan 16 19 27
Polonya 12 14 19
Yunanaistan 8 10 10
İsrail 8 9 7


Bunları Biliyormusunuz ?
Ülkede toplam 400 binden fazla kahvehaneye karşılık, illerde Kültür Bakanlığı'na bağlı 1.394 kütüphane olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Ülkemizdeki en büyük israfın zaman israfı olduğunu, Türkiye'nin Dünyada en çok resmi tatil yapan üçüncü ülke olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Rüşvette, araştırma yapılan 52 ülkeden 8. olduğumuzu,( Bakiniz:dolar, süt, vatan, dünya, vasiyet, ahlâk, din, insan, kültür, dil, inci, şair, bunları biliyormusunuz, ankara, acı, kadın)

hanci
200306136020503

yukari

Bunları Biliyormusunuz ?
Son üç yılda uyuşturucu kullanımının % 350 arttığını,


Bunları Biliyormusunuz ?
Siyasal-Sivil özgürlüklerde araştırma yapılan 191 ülkeden 136. olduğumuzu,


Bunları Biliyormusunuz ?
İnsanların birbirine güveni açısından ülkemizin Filipinlerden sonra %6 ile sondan ikinci olduğunu, bu oranın USA'da %36, Japonya'da %42, İsveç'te %60 olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Çalışan gençlerin %54 'ünün sigara, %6' sının alkol bağımlısı olduğunu, yine çalışan gençler arasında yapılan bir araştırmada %30'unun F.Tayfur, %18' inin M.Gürses, %8,8' inin İ.Tatlıses dinlediğini


Bunları Biliyormusunuz ?
Çocuk işçi oranında %24 ile Kenya, Bangladeş ve Haiti'den sonra Dünya dördüncüsü olduğumuzu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye'de 63 milyon nüfusa karşılık yılda 3.774 bilimsel makale yayınladığını, bu oranın İsrail'de 6 milyon karşılık 9.167 bilimsel makale, Hollanda'da 16 milyon nüfusa 19.598 olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Türkiye'nin kişi başına 16 $ ile bilgi teknolojisi harcamasında Avrupa Birliği ülkeleri arasında en son sırada olduğunu,


Bunları Biliyormusunuz ?
Toplanan toplam verginin %51'inin sabit gelirlilerde, toplam verginin %66'sının iç borç faizlerine gittiğini,


Bunları Biliyormusunuz ?
Türk vergi sisteminin 102 kez değiştiğini,


Bunları Biliyormusunuz ?
Günde 16.2 trilyon liranın borç faizine gittiğini,

Bunları Biliyormusunuz ?
[B]Rakamlarla bazı ülkelerin ve bizim kitap ve kütüphane sayımız [/B]

Ülke | Kitap koleksiyonu | Kütüphane sayısı
Almanya | 149.205.000 | 14.372
İngiltere | 131.680.000 | 5.183
Bulgaristan | 41.245.762 | 4.237
İsviçre | 27.881.000 | 2.498
Türkiye | 11.296.391 | 1.310( Bakiniz:dünya, din, inci, sigara, bunları biliyormusunuz, acı)

hanci
200306136020633

yukari

Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber